1st Jummada-al-Awal, 1439 | Thursday, 18 Jan 2018

PrayerTimeIqamah
Fajr6:08 AM6:30 AM
Sunrise7:23 AM
Dhuhur12:21 PM1:30 PM
Asr2:57 PM3:30 PM
Maghrib5:16 PM5:23 PM
Isha6:35 PM8:00 PM